See English Version

برگزاری سومین همایش ملی مدرسه آینده

سومین همایش ملی مدرسه آینده در روز چهارشنبه 19بهمن ماه 1400  از ساعت9 الی 14 در بستر اینترنتی  "skyroom  و همزمان در پیج اینیستاگرامی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان و پژوهشگران می توانند جهت استفاده از این بستر از طریق لینک های مربوطه در انتهای این خبر و همچنین صفحه اصلی سایت وارد "skyroom" شوند.

 

لینک افتتاحیه سومین همایش ملی مدرسه آینده  :          https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/fs                             

 

لینک برگزاری پنل اول :    https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/panel1                        

لینک برگزاری پنل دوم :      https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/panel2​                          

لینک برگزاری پنل سوم :      https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/panel3​     

 

محورهای پنل و اسامی داوران PDF

جزئیات  سین برنامه سومین همایش ملی مدرسه آینده

لیست و اسامی  مقالات ارائه شفاهی به ترتیب پنل 

 

 

 

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران